Finansējuma saņēmējs SIA Teko Plus 23.10.2009 ir noslēdzis līgumu Nr. L-ĪTN-09-0007  ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta Nr. ĪTN/2.1.2.2.3/09/04/001 "Izgudrojuma «Vienreizējas lietošanas zarnu intubators ar drenāžu un irigatorurūpniecisko īpašuma tiesību nostiprināšana" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas    19880,00 LVL

Attiecināmais SF finansējums                        7604,10 LVL

Attiecināmais VB finansējums                       1341,90 LVL

Projekta īstenošanas laiks                              36 mēn.

Projekts plāno izgudrojuma ''Vienreizējas lietošanas zarnu intubators ar drenāžu un irigatoru'' rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanu 8 patentu valdēs: ASV, Austrālijas, Francijas, Kanādas, Ķīnas, Lielbritānijas, Vācijas, Indijas.