Finansējuma saņēmējs SIA Teko Plus 21.12.2009 ir noslēdzis līgumu Nr. ĪTN/2.1.2.2.3/09/07/001 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta "Izgudrojuma "Paškustīgais kolonoskops resnās zarnas vēža novērošanai" rūpniecisko īpašuma tiesību nostiprināšanarūpniecisko īpašuma tiesību nostiprināšana"  īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas  44424,00 LVL

Attiecināmais SF finansējums                    16973,27 LVL

Attiecināmais VB finansējums                     2995,31 LVL

Projekta īstenošanas laiks                          36 mēn.

 

Projekts plāno rūpniecisko īpašuma tiesību nostiprināšanu izgudrojumam "Endoskops ar vienreizējas lietošanas patronām endoskopiskās caurulītes invaginācijai", kura ir "Paškustoša kolonoskopa resnās zarnas vēža novērošanai" konstruktīva un juridiska bāze. Izgudrojuma pirmā jurisdikcija - LR Patentu Valde.

Patenti izgudrojumam jau ir saņemti Austrālijā, EAPO (Eirāzijas Patentu valdē), Izraēlā, Kanādā, Ķīnā, Ukrainā. Šis projekts pabeigs tiesību saņemšanu citās jurisdikcijās: EPO (Eiropas Patentu valdē); USPTO ( ASV Patentu valdē); JPO (Japānas patentu valdē).

Projekta ietvaros tiks veiktas sekojošas aktivitātes:

1. patentu valžu un patentpilnvaroto nodevas apmaksa;

2. sarakste ar patentu valžu ekspertiem un ar patentpilnvarotiem pieteikumu izskatīšanas gaitā;

3. saņemto un nosūtīto dokumentu, normatīvās dokumentācijas, nacionālo patentu valžu norādes tulkošana;

4. nacionālo un starptautisko patentu likumu, normatīvās dokumentācijas izstudēšana.

rezultāts būs EPO, USPTO, JPO patenti, tomēr, rāda prakse, pieteikumu un apelāciju izskatīšanas termiņi var pārsniegt projekta ilgumu.